Home

Sanquin trombocytenconcentraat

Jouw bloed kan levens redden! Meer informatie, aanmelden als donor of de donatiecheck doen? Bekijk hoe je donor kunt worden en meld je snel aan Trombocyten (bloedplaatjes) zijn essentieel voor de hemostase (bloedstolling). Complexe reacties tussen trombocytenreceptoren, fosfolipiden en trombine leiden tot activatie, plaatjesaggregatie en het vormen van een hemostatische 'plug' Een van de kwaliteitseisen aan trombocytenconcentraten is de aanwezigheid van swirl (werveling van de cellen). Vóór de uitgifte van dit concentraat is het nodig om te beoordelen of het product swirl vertoont. Dit is vereist bij uitgifte door Sanquin, maar ook door het transfusielaboratorium in het ziekenhuis Je kunt alleen bloedplaatjes geven als je al bloed- of plasmadonor bent en de bloedgroep - HLA / weefseltypering bij Sanquin bekend is. Dit laatste is het geval indien je ook stamceldonor bent. Voor patiënten is soms een specifieke match van bloedplaatjes nodig, omdat het lichaam van de patiënt de bloedplaatjes van de donor afbreekt Standaard bloedproducten van Sanquin Bloedbank zijn beschreven in de Bloedwijzer en zijn bereid conform de vigerende Richtlijn Bloedproducten. B. Experimentele producten Experimentele bloedproducten kunnen door Sanquin worden bereid en geleverd om te worden toegepast in het kader van klinische evaluaties of wetenschappelijk onderzoek bij mensen

In Nederland zijn zo'n 30.000 bloeddonors - na vooraf verkregen toestemming - getypeerd voor deze kenmerken. Deze HLA-typeringen geven Sanquin de mogelijkheid speciale bloedproducten te vervaardigen zoals HLA-getypeerd trombocytenconcentraat en HLA-geselecteerde stamcellen ten behoeve van stamceltransplantatie Voor verdere productinformatie betreffende trombocytenproducten zie Bloedwijzer Sanquin. Bewaarcondities en houdbaarheid van trombocytenconcentraat op het laboratorium. Trombocytenconcentraat bewaren bij 20- 24°C in een trombocytenincubator (onder continue temperatuursbewaking) op een schud/meng apparaat

Vragen over het onderwijsaanbod van Sanquin? Neem contact op met de afdeling HRD: [email protected] Bezoek onze site voor professionals Sanquin.org. Neem contact met ons op. We zijn bereikbaar op maandag tot donderdag van 8:00 tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur. phoneBel met 088-730 8686 Samen met de donor voor een beter leven van de patiënt: dat is waar onze ruim 2000 medewerkers voor staan! Sanquin heeft als een van de weinige organisaties ter wereld zowel medische als diagnostische én wetenschappelijke activiteiten onder één dak, allen op het gebied van bloed. Zo kunnen we samen met 330.000 donors een beter leven geven aan 300.000 patiënten per jaar

Word bloeddonor en red levens! - Sanquin

volgens de vigerende landelijke Sanquin Richtlijnen en de geldende wet- en regelgeving. Bloeddonors worden onderscheiden in volbloeddonors en aferesedonors (voor plasma en trombocyten). Uit één volbloed donatie van 500 mL per keer, ontstold in citraat-fosfaat-dextrose (CPD), kunne Het ontdooide plasma dient volgens de specificaties van Sanquin Bloedvoorziening zo spoedig mogelijk na ontvangst maar binnen 6 uur toegediend te worden. Zoekmachine. Snel zoeken. Recente Updates. Laatst toegevoegd en/of gewijzigd. Leidraad COVID-19 vaccinatie bij gebruik antistollingsmedicatie Postnataal: HPA-compatibel trombocytenconcentraat (HPA-1a negatief op voorraad bij Sanquin). In afwachting van HPA-compatibel concentraat kan alvast random trombocytenconcentraat gegeven worden Prenataal: intraveneus immuungolbuline (IVIG) aan moeder (1 mg/kg per week) electieve sectio 34-37e week met HPA-compatibele trombocyten op voorraa Handboek Donormanagement 4 5 Website www.domaine-europe.eu Correspondentieadres DOMAINE-project p/a Sanquin Bloedvoorziening Postbus 1013 6501 BA Nijmege Sanquin zuigt onnodig onze ziekenhuizen leeg door veels te veel geld te vragen voor bloed. Het bloed is zelfs het op één na duurste van Europa

Trombocyten - Sanquin

 1. -Sanquin Blood Supply: Prothrombin Complex Concentrate (PCC) for the immediate reversal of the anticoagulant effects if new oral anticoagulants in emergency situations. Sanquin Blood Supply is producent van Cofact, een PCC, - CSL Behring: Biomarkers to detect subclinical arthropathy and predict long-term clinical arthropathy in patients with hemophilia
 2. Sanquin Bloedvoorziening ver-zorgt op not-for-profitbasis de bloedvoorziening en bevordert transfusiegeneeskunde zodanig dat wordt voldaan aan de hoogste eisen van kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid. Sanquin Bloedvoorziening levert producten en diensten, verricht wetenschappelijk onder
 3. Voorkeur RhD compatibel trombocytenconcentraat; Bij RhD negatieve vrouwen <45 jaar: uitsluitend RhD negatieve trombocytenconcentraten; Erytrocytenserologie (3e versie), M.A.M. Overbeeke et al. Sanquin, 2008; Blood Transfusion in Clinical Practice, Mollison, 11e edition,.
 4. Voor de procedure zie: Sanquin aanvraagformulier autologe bloedtransfusie. Sanquin Bloedvoorziening stuurt een brief (ongeveer 2 weken van tevoren) naar de bloedtransfusiedienst (VUmc) en geeft door van welke patiënt er bloedproducten komen, de datum van de operatie en de indicatie
 5. Transfusiereakties: hoe te handelen Karin Fijn van Draat Kinderhematoloog EmmaKinderziekenhuis/AMC & KCD Sanquin Watvoor transfusie reakties - TR - zijn er? Hoekomen ze tot stand? Watis eraan te doen
 6. imaal 250 x 109 trombocyten in 150 350 ml plasma en

# Informatie van Sanquin: in totaal is één ernstige bijwerking (imputabiliteit onwaarschijnlijk) hierbij gemeld Tabel 13. Overzicht bacteriologische screening van trombocytenconcentraten door Sanquin 2008-2012 Afkortingen: TC=trombocytenconcentraat; EC=erytrocytenconcentraat 200820092010 2011 201 Serologie van Sanquin) zowel bij de ouders als bij het kind bloed afgenomen (moeder: 25 ml EDTA -transfusie bij voorkeur van een trombocytenconcentraat (TC) bereid uit het bloed van een donor van wie de trombocyten negatief zijn voor het antigeen waartegen de trombocyt-specifiek Het lab ontvangt korte tijd later nog een bloedbestelformulier voor deze patiënt: 4 EC's, 2 omniplasma's en 1 trombocytenconcentraat (TC). De volgende EC's worden klaar gemaakt, de plasma's worden ontdooid en er wordt nagevraagd hoe snel het TC gewenst is omdat dit nog geleverd moet worden door Sanquin

Swirl - Sanquin

 1. zijn met name trombocytenconcentraat en fresh-frozen plasma. Deze producten worden regulier uitgegeven door het klinsch laboratorium. punt onderscheidt het FFP van Sanquin zich van octa-plas (Octapharma GmbH), een FFP dat gemaakt wordt uit humaan virusgeïnactiveerd plasma
 2. GammaQuin Sanquin, CLB, divisie Producten. Toedieningsvorm Injectievloeistof Sterkte 160 mg/ml Verpakkingsvorm -positief bloed of andere producten die erytrocyten bevatten zoals trombocytenconcentraat; alleen RheDQuin: na orgaan- of weefseltransplantatie van vooral nier- of botweefsel van een rhesus(D)-positieve donor
 3. Eén hemolytische transfusiereactie per plasma incompatibele aferese trombocyten producten (Mair 1998). Met name risico bij laag volume patient (Sanquin: neonaat < 1:128) multi-transfusies 33. 34 Keuze trombocytenconcentraat 1
 4. rhesus(D)immunoglobuline vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Rhesus(D)immunoglobuline kan bij de genoemde indicaties worden voorgeschreven. Zie ook RIVM-draaiboek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie en de NVOG-richtlijn Erytrocytenimmunisatie en zwangerschap (pdf 0,3 MB, 2009).. Indicatie

Bloedplaatjes doneren bij de bloedbank Sanquin

meest voor bij toediening van trombocytenconcentraat. Een mogelijke oorzaak voor deze reactie is de aanwezigheid de Unit Transfusiegeneeskunde van Sanquin worden geraad - pleegd tijdens het diagnostisch traject. Zij zijn tevens betrok - ken bij de indicatiestelling voor speciale bloedproducten Trombocytenconcentraten worden toegediend aan patiënten met een tekort aan circulerende trombocyten als gevolg van een onderliggende ziekte, of aan patiënten met een verhoogd verbruik, zoals bij trauma. Om aan de vraag van ziekenhuizen te voldoen neemt Sanquin Bloedvoorziening volbloed bij donors af, waaruit trombocyten worden gezuiverd

Van de patiënten die een trombocytenconcentraat kregen toegediend waarbij de kweek alsnog positief werd, kreeg 1.3% een transfusiereactie met een zeer lage imputabiliteit Leukocytenverwijdering Leukocyten in erytrocyten- en trombocytenproducten kunnen onder meer de oorzaak zijn van koortsreacties na transfusie, allo-immunisatie door HLA antigenen, overdracht van virussen, immuunmodulatie en. Link Sanquin. Laboratoriumonderzoek 1. Dit bestaat uit het vaststellen van een trombocytopenie bij het kind en het uitsluiten van de meest frequente oorzaken van neonatale trombocytopenie zoals infectie, DIS en maternale ITP. Het is evenwel belangrijk te beseffen dat de neonaat meerdere aandoeningen naast elkaar kan hebben 0314-329911 In het Slingeland Ziekenhuis staan zo'n 1.600 medewerkers voortdurend klaar om patiënten kwalitatief hoogwaardige zorg te verlenen. Hierbij staan professionele behandelingen, een vriendelijke bejegening, korte wachttijden, goede voorzieningen en volledige informatie over de behandelingen aan de patiënt voorop Sanquin research, NVK • G.H. (Judith) Lie, hemovigilantiefunctionaris, weefselvigilantiecoördinator, NVML trombocytenconcentraat en erytrocytenconcentraat? 5. Wat is het effect van stollingscorrectie op geleide van coagulopathie gemeten met tromboelastografie.

Sanquin Bloedvoorziening: 'Regiopresentatie leveranties aan de ziekenhuizen in regio's Brabant en Limburg 2010'; (10-35%) van het trombocytenconcentraat . => Zie B: illustratie van een patiënt met bloedgroep 0 (bevat anti-A en B), bij toediening van trombocyten (bloedgroep A) waaraan de anti-A antistoffen van d Vanuit COVID hierna door naar een presentatie over de nog te starten Alphabet studie door Jean- Louis Kerkhoffs van het HagaZiekenhuis en Sanquin. Eerder onderzoek heeft al meermalen aangetoond dat de hoeveelheid trombocyten in een trombocytenconcentraat niet gecorreleerd is met het bloedingsrisico Doel van therapie bij polytraumatisées met acuut massaal bloedverlies Damage control surgery: 'stop the bleeding' d.m.v. tamponeren, operatie (ligeren bloedingen, packing met gazen, etc.) en/of embolisatie. Herstel van circulerend volume en weefseloxygenatie. Voorkómen van de 'lethal triad' van hypothermie, acidose en stollingsstoornissen. Snelle en agressieve resuscitatie is. Trombocytenconcentraat: aanvullen van tekort voorkeur AB0 en Rhesus identiek gevoelig voor bacteriële contaminatie Plasma: aanvullen tekort aan stollingsfactoren (Sanquin) • Erkenning noodzaak hemovigilantie • Aangescherpte regels indicatie plasmatransfusie • Duidelijkere weergave rol verpleegkundig

Zij krijgen bericht van ziekenhuizen, die voorraadbestellingen of spoedbestellingen doen', vertelt Thea. Ziekenhuizen leggen flink wat geld neer voor bloedproducten: een zak plasma kost 130,79 euro, een zak trombocytenconcentraat 532,86 euro. Voor een donatie krijg je niet betaald. Betaalde donatie vergroot volgens Sanquin de kans op fraude HepBQuin Sanquin, CLB, divisie Producten. Toedieningsvorm Injectievloeistof Sterkte 100 IE/ml Verpakkingsvorm -positief bloed of andere producten die erytrocyten bevatten zoals trombocytenconcentraat; alleen RheDQuin: na orgaan- of weefseltransplantatie van vooral nier- of botweefsel van een rhesus(D). gedocumenteerd (in de helft van de gevallen na een toediening van een trombocytenconcentraat) waarvan 13 met dodelijke afloop. Amerikaanse onderzoekers schatten de kans op een bacteriële sepsis na toedienen De jaaromzet van Sanquin voor kort houdbare bloedproducten bedroeg in 2000 193 miljoen gulden

Veelgestelde vragen - Sanquin

Niet-hemolytische koortsreactie Symptomen: 30-60 minuten na het begin van de transfusie temperatuursverhoging. Oorzaak Leukocytenantistoffen, cytokines. Beleid/diagnostiek Bij geringe temperatuurstijging (1-2°C) zonder relevante symptomen kan de transfusie onder strikte controle worden voortgezet. Bij ernstige koortsreacties of koude rilling dient de transfusie onderbroken te worden. Deze. HepBQuin Sanquin, CLB, divisie Producten. Toedieningsvorm Injectievloeistof Sterkte -positief bloed of andere producten die erytrocyten bevatten zoals trombocytenconcentraat; alleen RheDQuin: na orgaan- of weefseltransplantatie van vooral nier- of botweefsel van een rhesus(D). Doel. Het aantal meldingen bepalen van transfusiegerelateerde acute longbeschadiging ('transfusion-related acute lung injury'; TRALI) in de periode 2002-2005 en nagaan hoeveel casussen gepaard gingen met incompatibiliteit tussen leukocytreactieve antistoffen in het donorplasma en leukocyten of antigenen bij de ontvanger

Het doel van het FK is het bevorderen van het gepast gebruik van geneesmiddelen. Daartoe biedt het (aspirant) artsen praktijkgerichte en beslissingsondersteunende informatie over geneesmiddelen en hun toepassingen. Onder gepast gebruik van geneesmiddelen wordt verstaan: farmacotherapie die in medisch opzicht optimaal en vervolgens het meest economisch is. In het FK staan alle in Nederland. Bij trombocytopenie door verhoogde afbraak of door 'pooling' is het toedienen van trombocytenconcentraat niet aangewezen. Betreft het patiënten met trombocytopenie in het kader van leukemie, tumorinfiltratie, chemotherapie of geneesmiddelentoxiciteit, dan wordt een aantal bloedplaatjes van 10 × 10 9 /l of 20 × 10 9 /l als transfusietrigger gebruikt Voor Sanquin Bloedvoorziening hebben wij een video geproduceerd voor een training, waarin het leren waarnemen van 'swirl' centraal staat. De aanwezigheid van dit subtiele fenomeen in een trombocytenconcentraat, staat in nauw verband met de kwaliteit van dit product. Bekijk op Vimeo een fragment van de informatieve film

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat op initiatief van Sanquin Bloedvoorziening, de Werkgroep Transfusiegeneeskunde van Academische Ziekenhuizen en de Vereniging voor Hematologische Laboratoriumdiagnostiek een landelijk meldingsplatform, in de vorm van de Stichting 'Transfusiereacties in Patiënten (TRIP)', in 2001 is opgericht.8 De Nederlandse ziekenhuizen kunnen hier op. Sanquin research, NVK • G.H. (Judith) Lie, hemovigilantiefunctionaris, weefselvigilantiecoördinator, NVML plasma, trombocytenconcentraat en erythrocytenconcentraat? 5. Wat is het effect van stollingscorrectie op geleide van coagulopathie gemeten met tromboelastografie.

Producten - Vademecum Hematologi

Interpretatie Toediening van een trombocytenconcentraat behoort te leiden tot een significante stijging van het trombocytenaantal in het bloed van de ontvanger die enige tijd aanhoudt. Dit is echter niet altijd het geval, dit wordt refractairiteit genoemd. Om aan te tonen dat er sprake is van refractairiteit dient eerst de CCI (correcte count increment) aangevraagd te worden n e d e r l a n d s t i j d s c h r i f t v o o r h e M a t o l o g i e v o l . 5 n r. 3 - 2008 Transfusiegerelateerde acute long-beschadiging (TRALI) Auteurs D. van Stein en P.A.W. te Boekhorst Trefwoorden leukocytreactieve antistoffen, transfusiereactie, 'transfusion-related acute lung injury' (TRALI) Transfusiegerelateerde acute longbeschadigin trombocytenconcentraat (bloedplaatjestransfusie) nodig heeft. Virologisch onderzoek Bij een virusonderzoek wordt gekeken naar antistoffen die u ooit mogelijk gevormd heeft, doordat u in aanraking medewerkers van de bloedbank Sanquin, die betrokken zijn bij uw behandeling

Diagnose Naam Klinische karakteristieken Naam Klinische karakteristieken Naam TTP TTP Verworven TTP Hereditaire TTP (Upshaw Schulman Syndrome) HUS Typische HUS (90-95% van kinderen met HUS) E.coli. aHUS Atypische HUS (5-10% van kinderen met HUS) Volledig bloedbeeld en uitstrijk van het bloed (fra. Bekijk het profiel van Martijn Peskens op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Martijn heeft 4 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Martijn en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien

Video: Contact - Sanquin

Werken bij Sanquin

trombo = trombocytenconcentraat, ery = erytrocytenconcentraat. 49 V O L . 6 NR. 3 - 2013 TIJDSCHRIF T VOOR BLOEDTRANSFUSIE bloedproducten die achteraf bij Sanquin een positieve kweekuitslag opleverden. Deze gevallen worden uitslui - tend door TRIP geregistreerd indien transfusie van he INLEIDING Gedurende de laatste jaren doet zich een opvallende en tevens verontrustende ontwikkeling voor in het gebruik van plasma voor transfusie fen af komstig zijn uit het trombocytenconcentraat? V oor de transf usie is, in verband met het lich aams-gewicht van de pasgeborene, gebruikgemaa kt van . Op verzoek heeft Sanquin CM V-anti Bloedbank Sanquin levert uitsluitend gefiltreerde trombocyten. Er is altijd een trombocytenconcentraat op voorraad op het transfusielaboratorium in het St. Elisabeth Ziekenhuis. Deze worden tijdig aangevuld vanuit bloedbank Sanquin. Productomschrijving Een donorunit bevat minimaal 40 x 10-9 trombocyten in 50 ml plasma. Uit een aantal eenhede

1 Stichting Trainingen Infectie Preventie Disclosure slide J Wiersum-Osselton (potentiële) belangenverstrengeling Werkaanstelling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere relatie, namelijk Geen Sanquin Bloedvoorziening TRIP Nationaal Bureau voor Hemo- en Biovigilantie. 2 TRIP rapport 20 Hemovigilantie Uitgebreide versie Het TRIP rapport 20, uitgebreide versie, omtrent hemovigilantiemeldingen in Nederland in 20 verschijnt onder redactie en verantwoordelijkheid van de Stichting TRIP (Transfusie Reacties In Patiënten). In de Stichting TRIP zijn de diverse beroepsverenigingen en stakeholders die in Nederland betrokken zijn bij bloedtransfusie door. Inleiding LyoPlas is een product dat door het Duitse Rode Kruis (DRK) wordt gemaakt en verkregen uit 1 donatie (single-donor Q-plasma). Het voordeel van LyoPlas is dat het gevriesdroogd plasma 15 maanden bij +2ºC - +25ºC kan worden bewaard en snel (2-5 min volgens bijsluiter Trombocytenconcentraat Omniplasma / Fresh Frozen Plasma Stollingsfactoren . Hypertoon isotoon hypotoon Hypertoon Isotoon Hypotoon . Osmose Water gaat van de kant met de laagste osmotische waarde naar de hoogste osmotische waarde . Infusievloeistoffen •Indicatie ?.

Sanquin Bloedvoorziening is in Nederland verantwoordelijkvoor de donorzorg, de donor-productkoppeling en de veiligheid en de werkzaamheid van hetproduct. 1 eenheid trombocytenconcentraat geeft binnen 10minuten een trombocytenstijging van 20-50 x 10 9 /L ofwel een CCI van > 7.5 Sanquin hanteert strenge eisen en donoren moeten voor hun donatie een formulier invullen in de ontvangsthal van de bloedbank. Van de bloedplaatjes wordt trombocytenconcentraat gemaakt,.

Indicaties per product - Vademecum Hematologi

-Trombocytenconcentraat. Trombocyten blijken ook een rol te spelen in TIC (10). Ondanks een normaal aantal zijn er aanwijzingen dat er door de TIC ook hier sprake kan zijn van een disfunctie. Zowel bij intracrerebrale bloedingen als bij ongecontroleerd bloedverlies wordt een hogere grens van 75-100 x 109/l geadviseerd Men spreekt als regel van groot bloedverlies wanneer binnen enige uren meer dan 70 mL bloed per kg lichaamsgewicht verloren gaat. Hoe te handelen zal onder andere afhangen van de aard van de bloeding, het onderliggend lijden en de klinische toestand van de patiënt

Transfusiereacties - Vademecum Hematologi

Algemeen Bloedproducten zoals erytrocyten, trombocyten en vers bevroren plasma worden door Sanquin Bloedbank bereid en geleverd in het kader van de Wet inzake bloedvoorziening (Wibv). Geneesmiddelen, bereid uit humaan plasma vallen onder de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WoG), en worden geleverd door Sanquin Plasmaproducten. Deze Bloedwijzer deel 1 bevat de Informatie voor Gebruikers. LIF / Bloedgeve

Trombocytentransfusie - Vademecum Hematologi

Sanquin is in 1998 ontstaan uit een fusie van de Nederlandse bloedbanken en het Centraal Laboratorium van het Nederlandse Rode Kruis (CLB). Bloed en bloedproducten Sanquin is op grond van de Wet inzake bloedvoorziening als enige organisatie in Nederland aangewezen om zorg te dragen voor onze behoefte aan bloed en bloedproducten Richtlijn Bloedtransfusie Richtlijn Bloedtransfusie INITIATIEF: Landelijke Gebruikersraad Sanquin Bloedvoorziening ORGANISATIE: CBO MANDATERENDE VERENIGINGEN Nederlands Huisartsen Genootschap Nederlandse Internisten Vereniging Nederlandse Orthopaedische Vereniging Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratoriummedewerkers Nederlandse. Sanquin levert producten en diensten, verricht wetenschappelijk onderzoek en verzorgt onderwijs, opleidingen, bij- en <br /> * trombocyten als vuistregel 5 x 109 trombocyten per kilo lichaamsgewicht (bij volwassenen één trombocytenconcentraat van vijf donors).<br /><br /><br />Zo spoedig mogelijk bepaling van:<br /><br /> * PT.

 • Fouten in samenstellingen.
 • Schade motoren Marktplaats.
 • Natuurmonumenten corona.
 • Wat is een korte klank.
 • Passe partout voor meerdere foto's.
 • Wat is donker Afrika.
 • RVS wering gaas waar te koop.
 • Ballerina Music film.
 • Figuur in trui breien.
 • Bevestigingsmateriaal kerstverlichting binnen.
 • Taylor Swift België 2020.
 • McGregor Poirier.
 • Salaris Igone de Jongh.
 • Geld vouwen envelop.
 • Bijbels dagboek huwelijk.
 • Ocean Spray Cranberry blueberry.
 • Verhuur Friesland.
 • MRI nieren nuchter.
 • Tinder raadsels.
 • Tuinbouwschool West Vlaanderen.
 • Installateur Qlima pelletkachel.
 • Sita mata.
 • Begeleid zelfstandig wonen volwassenen.
 • Fiets huren in Spanje.
 • Australische veedrijvershond.
 • Ghost weakness.
 • Hoe is het magisch realisme ontstaan.
 • Cursus fotografie Brugge.
 • Filler dokter.
 • Geverfd haar lichter maken.
 • Pocahontas familie.
 • Publisher newspaper template Free Download.
 • Palatijn Rome wiki.
 • Zoete Rosé wijn Colruyt.
 • Indoor klimmen Brabant.
 • Spinnin records newsletter.
 • Enter the Dragon.
 • Outlander seizoen 4 Netflix België.
 • Oor stretchen set.
 • Www Bollywood news nl.
 • Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest.