Home

Mandaat MINUSMA

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization

 1. MINUSMA opereert onder een robuust mandaat, waarbij alle mogelijke middelen mogen worden ingezet om de doelen te bereiken. Het mandaat van MINUSMA ging in op 1 juli 2013 en werd initieel voor een jaar verleend. Op 25 juni 2014 werd met resolutie 2164 het mandaat met een jaar verlengd
 2. The mandate of MINUSMA's Gender Unit is also based on the DPKO/DFS Policy on Gender Equality in Peacekeeping operations. Role of MINUSMA's Gender Unit. Support senior management in the development of a gender strategy for the mission; Provide technical support to the various components of the mission on gender issue
 3. Mandaat MINUSMA Op 29 juni 2015 nam de VN-Veiligheidsraad, handelend op basis van hoofdstuk VII van het VN-Handvest, resolutie 2227 aan. Hiermee is het VN-mandaat van MINUSMA, dat eind juni dit jaar zou aflopen, tot 30 juni 2016 verlengd
 4. voor MINUSMA. Het mandaat dat in die resolutie was opgenomen is verschillende aangepast en verlengd, laatstelijk met resolutie 2531 van 29 juni jl. In deze resolutie is het MINUSMA-mandaat met een jaar verlengd tot 30 juni 2021 (VN-resolutie 2531). Het kabinet gaat uit van een verlenging van het mandaat in juni 2021
 5. Mandaat MINUSMA Op 25 juni 2014 nam de Veiligheidsraad, handelend op basis van hoofdstuk VII van het VN-Handvest, unaniem resolutie 2164 aan. Hiermee is het mandaat van MINUSMA tot 30 juni 2015 verlengd
 6. Minusma UNPOL blijft een project van de lange adem. Daarom is het goed dat het Nederlandse mandaat voor deze missie is verlengd tot eind 2021. Het straatbeeld in Bamako wordt overheerst door plastic zwerfafval, talloze brommers en op straat spelende kinderen

MINUSMA kreeg een mandaat van twaalf maanden met volgende hoofddoelstellingen mee: 1. De belangrijkste bevolkingscentra stabiliseren en meewerken aan de uitbreiding van het staatsgezag over heel het land 2. De uitvoering van het overgangsplan van de regering, inclusief de dialoog en verkiezingen, ondersteunen 3. De bevolking en VN-personeel. En MINUSMA mag al deze organisaties niet aanpakken, zowel om niet het verwijt van partijdigheid op zich te laden als om niet buiten haar mandaat te opereren. In de praktijk wordt de VN-vredesmissie toch al beschuldigd van partijdigheid, zoals in januari vorig jaar (dus nog vóór de ondertekening van het vredesakkoord medio 2015)

Mandate of the Gender Unit MINUSMA

KCT gaat in Mali terug naar de basis - Dutch Defence Press

Kamerstuk 29521, nr

MINUSMA-mandaat uitwerken in òdoel, strategie, werkplan en indicatoren ó. Een derge-lijke operationalisering is essentieel voor het waarborgen van realiteitszin en concreet-heid. Deze operationalisering kan ook de basis zijn voor een beter onderbouwde in-schatting van de haalbaarheid van de missie. De vaststelling in de artikel-100 brief da De bedoeling was de te grote druk op de MINUSMA JMAC te verminderen. Volgens het VN-mandaat was JMAC verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie en het produceren en dissemineren van inlichtingen op strategisch niveau, maar het was voornamelijk bezig met het produceren van tactische en operationele inlichtingen De United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali is een vredesmissie van de Verenigde Naties in Mali met als doel dit land te stabiliseren en er het politieke proces te begeleiden

Defensie weblog: Nederlandse bijdrage aan VN-missie in Mali

Kamerstuk 29521, nr

Voortzetters missie Minusma 02 KMarMagazin

 1. Het mandaat van MINUSMA voorziet nog niet in de mogelijkheid een actieve rol te spelen. Ze blijven een doelwit voor terroristen, die naar believen raketten, bermbommen en zelfmoordaanslagen inzetten tegen de blauwhelmen. Ook geëscorteerde konvooien zijn verre van veilig
 2. isterie van Defensie bevestigt dat er, ondanks het politieke narratief, in Mali niets tegen terreur wordt gedaan, want '[antiterreur] is geen taak van de Nederlandse eenheden en maakt geen onderdeel uit van het mandaat van MINUSMA'. Een andere militair vertelt: 'De Nederlandse politiek denkt echt veel te lief
 3. De VN Veiligheidsraad heeft MINUSMA voorzien van een krachtig mandaat, zodat in het uiterste geval met geweld kan worden opgetreden. De Nederlandse bijdrage bestaat uit ongeveer 30 specialisten voor de politiecomponent en ongeveer 220 militairen voor de inlichtingenketen van de militaire component van de VN-missie
 4. MINUSMA opereert onder een zogenaamd 'robuust mandaat' waarbij alle mogelijke middelen mogen worden ingezet om de doelen te bereiken. Links: Remco met de lokale bevolking. || Rechts: Werklocatie HQ Timboektoe
 5. Maar de bevolking en lokale leiders hebben geen idee wat MINUSMA precies gaat doen, wat haar mandaat is, en halen gelaten hun schouders daarover op. Er zijn troepen uit de hele wereld: China, Nederland, Duitsland, Amerika en verschillende Afrikaanse landen. De onderlinge communicatie en die met de bevolking laat veel te wensen over

Het mandaat kan alleen gewijzigd worden door de VN-Veiligheidsraad, en dat is bepaald niet eenvoudig, zei Koenders. Ook kan Nederland, dat troepen levert aan de VN-missie Minusma in Mali, de Malinezen helpen inlichtingen te verzamelen en de smokkelroutes in kaart te brengen Zelden heeft een vredesmissie van de Verenigde Naties zo vaak in het zand moeten bijten als die in Mali. De missie, afgekort Minusma, is de dodelijkste van alle VN-operaties op dit moment 'Het is onduidelijk wat het mandaat van Minusma is. Ze zijn er niet om terreur te bestrijden maar om te beschermen. Maar wie beschermen ze? De bevolking merkt er niets van en begrijpt niet wat al die buitenlandse troepen komen doen. Er is nog steeds geen functionerende staat en mensen voelen zich nog steeds gemarginaliseerd Ken je mandaat. We staan in een galmende loods, waarin enkel een set bordeauxrode tuinmeubelen staat. Alleen al het militaire- en politiepersoneel bij MINUSMA in Mali bestaat uit 49 verschillende nationaliteiten. Zie maar eens samen te werken als je er niet eens van op aan kunt dat je met 'ja' hetzelfde bedoelt

Het mandaat kan alleen gewijzigd worden door de VN-Veiligheidsraad, en dat is bepaald niet eenvoudig, Ook kan Nederland, dat troepen levert aan de VN-missie Minusma in Mali,. De aanval is in lijn met het mandaat dat de vredesmacht heeft meegekregen van de Verenigde Naties, maakte de VN-missie in Mali (Minusma) dinsdagavond bekend

Brief regering; Verlenging en wijziging mandaat MINUSMA

De aanval is in lijn met het mandaat dat de vredesmacht heeft meegekregen van de Verenigde Naties, maakte de VN-missie in Mali (Minusma) vanavond bekend. Redactie 20 januari 2015,. Defensie beëindigt mandaat in Mali met succes Eind januari 2018 stond België het commando af over de Europese trainingsmissie in Mali (EUTM), die aan haar derde opeenvolgende mandaat toe was. Het aantal Belgische militairen dat aan de missie deelneemt, werd teruggeschroefd van 180 tot een twintigtal Vooral te wijten aan de discrepantie tussen MINUSMA mandaat en de realiteit in Mali. Net als in Bosnië was geen sprake van een vredesbewarende maar van een vredesafdwingende missie en pogingen om stabiliteit te brengen stierven op het bureau van de politieke pennenlikkers Today the Council extended the mandate of the EU mission EUCAP Sahel Mali until 14 January 2021 and allocated it a budget of almost €67 million for this period.. The EUCAP Sahel Mali civilian mission assists and advises Mali's internal security forces as they implement the reform in the security sector laid down by the government. It provides training and strategic advice to the Malian. Kolonel Joost de Wolf is een Nederlandse officier van het Korps Mariniers die zijn leven in dienst van het leger heeft gesteld. In 2014 wordt hij aangesteld als waarnemend chef operaties van de VN-missie 'MINUSMA' in Mali. De Wolf probeert met een mix van charme en daadkracht de regie terug te winnen, maar wordt gehinderd door een gebrek aan politieke sturing van zowel het VN-hoofdkwartier in.

Abraham Kuyper Collection. Alle Volke Het mandaat kan alleen gewijzigd worden door de VN-Veiligheidsraad, en dat is bepaald niet eenvoudig, zei Koenders. Wel is het mogelijk Mali te helpen bij het versterken van de grenzen: Er is. Resolutie 2364 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem aangenomen door de VN-Veiligheidsraad op 29 juni 2017. De resolutie verlengde de MINUSMA-vredesmacht in Mali opnieuw met een jaar.[1 MINUSMA Resolutie 2100 (april 2013) vormt de basis voor MINUSMA. De missie heeft een breed en geïntegreerd mandaat gekregen, voor een initiële periode van twaalf maanden (tot 30 juni 2014). Het is waarschijnlijk dat de VN Veiligheidsraad de missie enige jaren in stand houdt. Centrale doelstellingen zijn de stabilisering va Naast een mandaat voor smokkelbestrijding op en rond de Middellandse Zee verdient het dan ook de aanbeveling om het mandaat van lopende VN-missies, zoals MINUSMA, te verbreden. De actieve opsporing en ontmanteling van smokkelnetwerken in combinatie met lokale berechting van smokkelaars in heel Afrika moet een doel worden van de VN-vredesoperaties

Mick: Ik heb eerder een periode in Burundi gewerkt en van 2015 tot 2016 werkte ik al vanuit de civiele missiepool in Mali bij de VN missie MINUSMA. Na een jaar bij de VN was het voor mij een interessant vervolg om de overstap naar een EU missie te maken BRUSSEL (ANP) - Het is erg moeilijk om de bevoegdheden van de VN-missie in Mali uit te breiden Morgen, 31 december, loopt het zesde mandaat van België in de VN Veiligheidsraad (VNVR) ten einde. Twee en een half jaar eerder had ons land de steun gekregen van niet minder dan 181 landen om twee jaar lang aan te schuiven aan de hoefijzertafel van het belangrijkste orgaan voor internationale vrede en veiligheid. België is tijdens die twee jaar actief geweest in alle dossiers op de agenda. Nederland vormt de 'ogen en oren' van de VN in Mali. ''Maar onder die ogen en oren van de Nederlanders doet MINUSMA niets aan de smokkelpraktijken, als ze die al in het vizier krijgen. Het huidige VN-mandaat van de missie dekt namelijk geen effectieve search & destroy van smokkelroutes Controleer 'mandaat' vertalingen naar het Faeröers. Kijk door voorbeelden van mandaat vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica

The Council has decided to extend the mandate of EU civilian mission EUCAP Sahel Mali until 31 January 2023 and has allocated it a budget of over €89 Resolutie 2227 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 29 juni 2015, en verlengde het mandaat van de VN-vredesmacht in Mali met een jaar Nederland heeft een luchtaanval uitgevoerd op doelen van de rebellen in Mali. Er zijn twee Nederlandse Apache-gevechtshelikopters in actie gekomen als antwoord op beschietingen op blauwhelmen met. De aanval is in lijn met het mandaat dat de vredesmacht heeft meegekregen van de Verenigde Naties, maakte de VN-missie in Mali (Minusma) vanavond bekend. Redactie 20 januari 2015, 21:06

MINUSMA in Mali: van vredesmissie naar vechtmissie

 1. Aart van der Heide studeerde voedingswetenschappen en menselijke voeding aan de Wageningen Universiteit (MSc). Hij heeft als landbouwingenieur 35 jaar ervaring, voornamelijk in landen ten zuiden van de Sahara, voornamelijk in voedsel- en voedingszekerheid, plattelandsontwikkeling, voedselproductie en opleiding
 2. Deze uitzending zou niet alleen Minusma helpen om haar mandaat in resolutie nr. 2100 van de Veiligheidsraad uit te voeren, maar het zou ook een daadwerkelijk verschil maken in de missie zelf en.
 3. •Huidig mandaat MINUSMA is te beperkt om effectief te handelen . Sahel Watch karlijn@thebrokeronline.eu Dank voor uw aandacht! De Oplossers Live #8 Woensdag 1 juni @tertiumNL #oplossers }}} Gabriëlle Provaas Documentairemaakster @tertiumNL #oplossers . De Oplossers Live #8 Woensdag 1 jun
 4. Vanuit Bamako vult Majoor Carl Decraene aan: 'In feite is MINUSMA in haar huidige vorm niet aangepast om tegen terreurorganisaties op te treden. Het heeft het mandaat van een vredesmissie terwijl het land een opstand kent. Het type missie en het mandaat zou eigenlijk moeten worden herdacht om aan de huidige uitdagingen een antwoord te bieden.
 5. UN peace operations are deployed on the basis of mandates from the United Nations Security Council. Their tasks differ from situation to situation, depending on the nature of the conflict and the specific challenges it presents. UN Charter The Charter of the United Nations is the foundation document for all the UN work. The UN was established to save succeeding generation
 6. Veteranen Artillerie. Veteranen Artillerie. Home . Privacy Verklaring ; Wist je da
 7. der dan het mandaat voorschrijft. Die kunnen we alleen efficiënt inzetten mits de juiste ondersteuning voor verkenning en helikoptertransport. Om de mensen op het terrein voldoende te ondersteunen, hebben we voldoende mobiele capaciteiten, reactiemachten, verkenningsmiddelen en medische steun nodig

Bij deze missies hebben ze het mandaat om geweld te gebruiken als ze in een gevechtssituatie belanden. De verzamelde informatie wordt vervolgens gebruikt door de commandant van MINUSMA om grotere missies uit te voeren. Naast de speciale eenheden zijn er ook 30 politiefunctionarissen aanwezig om Malinese agenten te trainen Nederland gaat inlichtingen verzamelen op basis waarvan MINUSMA dit mandaat kan uitvoeren. Een zodanig complexe missie waarbij vrede, veiligheid en verzoening gelijktijdig moeten worden nagestreefd, kan volgens Van Ojik alleen succesvol zijn als er sprake is van een samenhangende inzet van diplomatie, ontwikkelingssamenwerking en, zo nodig, militaire middelen MINUSMA heeft in een verklaring duidelijk gemaakt dat men zich door de actie van de MNLA gedwongen zag binnen de grenzen van het mandaat geweld te gebruiken ter bescherming van MINUSMA staf. De demonstratie was niet gericht tegen Nederland of de Nederlandse militairen in MINUSMA De VN-missie in Mali (Minusma) maakte dinsdagavond bekend dat de luchtaanval in lijn is met het mandaat van de vredesmacht. De vredesmacht is in eerste instantie aanwezig in het Afrikaanse land om de vrede en stabiliteit te doen wederkeren Eind juni zal de VN Veiligheidsraad het mandaat voor MINUSMA vernieuwen. De focus van de missie komt nu te liggen op de ondersteuning van de uitvoering van het vredesakkoord. De EU heeft ook een belangrijke rol: met politieke en praktische steun, in de vorm van ontwikkelingsprojecten, trainings- en capaciteitsopbouwmissies

Brief regering; Verlenging en wijziging VN-mandaat van de

VVD wil breder mandaat voor VN-missie in Mali Door: Anp, 6:07, 18 mei 2015 . DEN HAAG (ANP) - De VVD vindt dat de VN-vredesmissie in Mali moet worden ingezet om mensensmokkelaars op te sporen en smokkelroutes te ontmantelen. Dat schrijft VVD-Kamerlid Han ten Broeke maandag in een opiniestuk in de Volkskrant Hoewel de politiek zegt dat ze de terreurgroepen in noord-Mali gaan verdrijven met deze vredesmissie, mogen ze volgens het mandaat van de MINUSMA niet schieten op die terreurgroepen. Apachepiloot Peter Gordijn ziet dit dus daarom ook als reden om uit het leger te stappen, omdat ze veel minder (mogen) doen, dan dat de politiek eigenlijk beweert 3 Inhoud 1 Inleiding Nederlandse bijdrage aan MINUSMA Structuur en methodologie Aspecten van het Toetsingskader Recente ontwikkelingen MINUSMA Politieke aspecten Gronden voor deelneming Politieke context Mandaat Bescherming burgerbevolking Deelnemende landen Invloed Militaire aspecten Haalbaarheid Opstelling betrokken partijen Klimaat en terrein De wijze van optreden Het vereiste militaire.

Hier moeten de circa 450 Nederlandse militairen samen met ongeveer 10.000 andere militairen VN-missie MINUSMA uitvoeren (United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali). De missie bestaat uit het stabiliseren van Mali, het beschermen van de bevolking, het herstellen van het staatsgezag en het verzoenen van bevolkingsgroepen 25 juni - De Veiligheidsraad heeft de vredesmissie in Mali (MINUSMA) mandaat gegeven om de aktiviteiten uit te breiden met het oog op de voortdurende onrust in het land. De bescherming van burgers in het onstabiele noorden en de militaire VN-aanwezigheid wordt uitgebreid van de steden naar het platteland, ook door middel van lange-afstandspatrouilles

Is Afrika nog altijd dat door oorlog geteisterde continent of is er eerder een verschuiving naar vrede en stabiliteit? In deze vijfde bijdrage van de serie Afrika: 60 jaar onafhankelijkheid signaleert Lidewyde Berckmoes drie trends in de interventies voor vrede en stabiliteit in Afrika Dat wil zeggen: de lijst aan taken die de Veiligheidsraad van de VN geeft aan blauwhelmen, wordt steeds langer. Paste het mandaat van een missie in de jaren veertig en vijftig Lees hier het mandaat voor UNTSO. nog op een A4'tje, het jongste mandaat, van de VN-missie in Mali, Lees hier het mandaat voor MINUSMA. beslaat elf pagina's Deze vredesmissies vallen onder het mandaat van de Verenigde Naties en de Afrikaanse Na afronding van de opleiding was het bataljon gereed om een jaar ingezet te worden ten behoeve van de VN-missie MINUSMA in Mali. ACOTA in Rwanda. Meer uitzendingen. 16 februari 2018. RS. 16 februari 2018. eFP. 16 februari 2016. CBMI. 16 februari 2015.

1 Clingendael Policy Brief No. 25, November 2013 Instituut Clingendael Nederlandse militairen in de 'achtertuin' van Europa Het kabinet Rutte-II heeft op 1 no Minusma. De Verenigde Naties (VN) proberen de veiligheid en stabiliteit in Mali te herstellen. Dit gebeurt met de Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (Minusma). Nederland levert vanaf april 2014 een belangrijke bijdrage aan deze VN-missie (Belga) Het mandaat van generaal-majoor Jean-Paul Deconinck als militair commandant van de VN-missie in Mali wordt met zes maanden verlengd tot 2 oktober, zo is vandaag uit goede bron vernomen

mandaat, en op de best mogelijke zorg en steun, waar en wanneer nodig. Mijn fractie heeft de artikel 100-brief goed en zorgvuldig bestudeerd, met Binnen MINUSMA heeft de Nederlandse bijdrage een eigen doelstelling, te weten het verzamelen van informatie, of zoals de Minister het noemt Samen loodsten ze EUTM Mali, bestaande uit niet minder dan 27 landen, van het einde van mandaat twee tot aan de vooravond van mandaat 4, dat van start zal gaan vanaf mei 2018. Wanneer België de leiding neemt, aan het begin van het derde mandaat, geven de trainers van EUTM Mali de lessen nog enkel in Koulikoro Training Center - ook wel KTC genaamd- of in Bamako De VN-missie in Mali (Minusma) gaat vandaag een veiligheidszone instellen rond de stad Kidal, in het noorden van het land. De maatregel is een gevolg van de hevige gevechten tussen een. Het mandaat is dus onze legale basis om te kunnen en mogen werken in, in dit geval Mali. Deze resolutie (nr. 2295 - 2016) is opgemaakt door de security Council van de UN en wordt elk jaar herzien. Er zal deze maand derhalve een nieuw mandaat komen met wellicht nieuwe aandachtspunten. Voor onze afdeling is vanuit het mandaat het volgend Sinds het voorjaar van 2014 zijn bijna vierhonderd Nederlandse militairen in Oost-Mali gestationeerd. De Nederlanders zullen er ten minste tot eind 2015 blijven en onderdeel uitmaken van de VN-missie MINUSMA. Wat doet Nederland daar eigenlijk? En hoe zit het conflict in Mali ook alweer in elkaar? Nederland is aanwezig als onderdeel van de VN-missie

5 jaar lang werd er volop gebouwd, gegeten, geslapen, gesport: geleefd. Maar nu Nederland zich terugtrekt uit missie Minusma, wordt Kamp Castor in Mali ontmanteld. Een schone taak voor het Redeployment Element, met nadruk op schoon. Want dat de logistiekelingen het materieel smetteloos naar Nederland vervoeren, is van levensbelang Je spreekt over een duidelijk mandaat. Leuke glazen bol. Mandaat is immers niet gepubliceerd. Ik bedoel trouwens Rules of Engagement. Wel wordt er gemeld dat detentie nog net is toegestaan. Bovendien is de RoE een product van de VN, het is dus naar alle waarschijnlijkheid een politiek compromis in onleesbare juridische taal Het mandaat van generaal-majoor Jean-Paul Deconinck als militair commandant van de VN-missie in Mali wordt met zes maanden verlengd tot 2 oktober, zo is vandaag uit goede bron vernomen Caecilia van Peski heeft al een indrukwekkende internationale carrière achter de rug op het gebied van vrede en veiligheid. Met een diploma ontwikkelings- en culturele psychologie op zak, ging Caecilia in eerste instantie aan de slag als docent, waarbij ze les gaf aan studenten over psychologische en later ook bestuurlijke kennis- en vaardigheden In 2014 wordt hij benoemd tot plaatsvervangend chef militaire operaties bij de VN-vredesmissie MINUSMA in Mali. De Wolf besluit eigenhandig de grenzen van het VN-mandaat op te zoeken, maar brengt daarmee onverhoopt zijn eigen militaire carrière in gevaar. De Missie op Facebook. Recensies. Robert Oey bij Nieuwsuur (25-1-2016

BAMAKO (ANP) - De Nederlandse luchtaanval op rebellen van MNLA in het noorden van Mali was een antwoord op beschietingen op blauwhelmen met zware wapens Ter gelegenheid van de Dag van de Verenigde Naties, 24 oktober, en als onderdeel van het 70-jarig jubileum van de VN-vredeshandhaving, organiseerde het Belgische ministerie van Defensie, in samenwerking met de Verenigde Naties, een demo-evenement in Heverlee, België, om het belang van vredeshandhaving en de rol van belangrijke spelers in het vredesproces voor onze gemeenschappelijke toekomst.

KMarKort | 05 | KMarMagazineMissie Mali moet het zonder JISTARC doen | 03 | DefensiekrantTeledoc » De Missie
 • Melanesië.
 • Baking soda witte was.
 • RVS wering gaas waar te koop.
 • Einde seizoen 7 Game of Thrones.
 • CC Beringen.
 • Www Fruitcorso Tiel nl.
 • Opel Admiral huren.
 • The Grinch online kijken.
 • Betekenis sociale woning wikikids.
 • Bedrijfs verzekering.
 • Sms versturen Huawei.
 • Tue Alumni login.
 • Hoeveel coniferen per meter.
 • Beste trekhaak merk.
 • Passe partout voor meerdere foto's.
 • Kind van een donor.
 • Red Panda marketing.
 • XCOM 2 Warlock.
 • On the Rocks Apple TV.
 • Groepsactiviteit Nijmegen.
 • Interieur Appartement luxe.
 • Orthopedische zolen hielspoor.
 • Laurierhaag giftig.
 • Zuid Afrikaanse Biryani.
 • George Washington jeugd.
 • Honda Logo distributieriem.
 • Evenementen Eindhoven 2020.
 • Andijviestamppot opwarmen.
 • Kosten urineonderzoek blaasontsteking.
 • Steenzout eten.
 • Geurende klimroos.
 • Eigen gewicht bankdrukken.
 • Sedona spiritueel.
 • Waterdichte voegen buiten.
 • Een heel jaar muziek met Anna.
 • Innsbruck Airport Arrivals.
 • Kaasboerderij Schep.
 • OV spullen kwijt.
 • Autoruiten folie.
 • Oktoberfest kleding grote maten.
 • Corona Berlin heute.